Umów się na wizytę!

Skąd się bierze nadwrażliwość?

Zęby pokryte są szkliwem, którego grubość waha się pomiędzy 0,5 a 1,5 milimetra i z wiekiem maleje. Pod szkliwem znajduje się zębina zbudowana z sieci kanalików, które są drogami do nerwu. wypełnionych płynem, za pośrednictwem którego bodźce zewnętrzne przenoszone są do nerwów.

Gdy dziąsło ulega obniżeniu lub szkliwo zostaje uszkodzone, zębina traci swoją naturalną ochronę i narażona jest na bezpośrednie działanie czynników zewnętrznych. Pod ich wpływem płyn w kanalikach zębiny przemieszcza się i drażni zakończenia nerwowe, co powoduje dyskomfort i ból zębów.

Dlaczego nano-Hydroksyapatyt?Aż 68% zębiny i 97% szkliwa zębów stanowi minerał o nazwie Hydroksyapatyt. Zawarty w produktach PrevDent nano-Hydroksyapatyt jest mniejszą wersją tego minerału i posiada zdolność łączenia się z Hydroksyapatytem obecnym w zębach. Przenikając głęboko do kanalików zębiny nHAp eliminuje nadwrażliwość, przy jednoczesnej remineralizacji i odbudowie uszkodzonego szkliwa. Powierzchnia zębów staje się znów gładka i błyszcząca. Szkliwo zostaje odbudowane a bolesna nadwrażliwość wyeliminowana.